Administration

Växel 08-551 536 01, info@solakrabyn.se

Jenny Lundqvist, Verksamhetschef
076 146 64 54, jenny.lundqvist@solakrabyn.se

Charlotte Frenker, Bitr.verksamhetschef
0152 333 701, charlotte.frenker@solakrabyn.se

Karin Broman, Samordnare Selaön
0152 333 723, karin.broman@solakrabyn.se

Åsa Pettersson, Ekonom
08 551 536 03, asa.pettersson@solakrabyn.se

Malin Kullbom, Kvalitetssamordnare
08 551 536 32, malin.kullbom@solakrabyn.se

Christer Thor, Fastighetsansvarig
08 551 536 06, christer.k@solakrabyn.se

 

Dataskyddsombud
0152 333 702, dataskyddsombud@solakrabyn.se

 

OBS: All fakturering skall skrivas på:

Föreningen Solåkrabyn
153 91 JÄRNA
org.nr: 815600-4361  Bankgiro: 5873-5960

eller

Stiftelsen Solåkrabyns Bostäder
153 91 JÄRNA
org.nr: 815600-2860

Besöksadresser/kartor

Så här ser vi ut!