Administration

Växel 08-551 536 01, info@solakrabyn.se

Per-Arne Fijal, Verksamhetschef
08 551 536 04, per-arne.fijal@solakrabyn.se

Charlotte Frenker, Bitr.verksamhetschef
0152 333 701, charlotte.frenker@solakrabyn.se

Jenny Karjalainen, Samordnare Selaön
0152 333 706, jenny.karjalainen@solakrabyn.se

Åsa Pettersson, Ekonom
08-551 536 03, asa.pettersson@solakrabyn.se

Christer Karlsson, Fastighetsansvarig
08 551 536 06, christer.k@solakrabyn.se

 

Jenny Lundqvist, Dataskyddsombud
0152 333 702, dataskyddsombud@solakrabyn.se

 

OBS: All fakturering skall skrivas på:

Föreningen Solåkrabyn
153 91 JÄRNA
org.nr: 815600-4361  Bankgiro: 5873-5960

eller

Stiftelsen Solåkrabyns Bostäder
153 91 JÄRNA
org.nr: 815600-2860

Besöksadresser/kartor

Så här ser vi ut!