Daglig verksamhet i Järna, Ytterjärna och på Selaön

Föreståndare: Helena Jakobsson
08 551 536 21, helena.jakobsson@solakrabyn.se

Samordnare: Marie Madsen
08 551 536 88, marie.madsen@solakrabyn.se