Byn i Ytterjärna

Lindgården och  Aspstugan
Föreståndare Klara Tibbling, 08 551 536 41
klara.tibbling@solakrabyn.se
Hasselstugan,  Ängsbacken
Föreståndare Heli Vesa Nielikäinen, 08 551 536 45
heli.nielikainen@solakrabyn.se
Backabo,  Furubo
Föreståndare Susanne Lindén, 08 551 536 46
susanne.linden@solakrabyn.se
Tillbaka till Kontakta gruppbostad