Byn i Ytterjärna

Lindgården och  Aspstugan
Föreståndare Klara Tibbling, 08 551 536 41
klara.tibbling@solakrabyn.se
Hasselstugan
Föreståndare Jennie Karlsson, 08 551 536 45
jennie.karlsson@solakrabyn.se
Ängsbacken
Föreståndare Jennie Karlsson, 08 551 536 45
jennie.karlsson@solakrabyn.se
Backabo,  Furubo
Föreståndare Susanne Lindén, 08 551 536 46
susanne.linden@solakrabyn.se
Tillbaka till Kontakta gruppbostad