Järna

Altet
Skogsgården
Föreståndare Eva Nilsson, 08 551 536 63
eva.nilsson@solakrabyn.se

Alvarsberg
Föreståndare Katarina Åhman, 08 551 536 64
katarina.ahman@solakrabyn.se

Solhöjden
Talldalen
Föreståndare Carolina Ekström, kontakt via SMS: 076 847 03 64
carolina.ekstrom@solakrabyn.se

Mölnbo

Alphyddan
Hamra
 
Föreståndare Ingela Hollstedt, 08 551 536 60
 ingela.hollstedt@solakrabyn.se

Tillbaka till Kontakta gruppbostad