Järna

Altet
Skogsgården
Föreståndare Eva Vesterlund, 08 551 536 63
eva.vesterlund@solakrabyn.se

Alvarsberg
Föreståndare Katarina Åhman, 08 551 536 64
katarina.ahman@solakrabyn.se

Solhöjden
Talldalen
Föreståndare Carolina Ekström, kontakt via SMS: 076 847 03 64
carolina.ekstrom@solakrabyn.se

Mölnbo

Alphyddan
Hamra
 
Föreståndare Anneli Kimsjö, 08 551 536 60
anneli.kimsjo@solakrabyn.se

Tillbaka till Kontakta gruppbostad