Information
Organisation

Röda länkar är under bearbetning och  publiceras efterhand

Regelverk/lagstiftning
Regelverk Organisation
Tillsyn och kvalitetskontroll organisation

Gemensamma verksamhetsprocesser
Vem gör vad – Översikt
Avtal & policyer
Solåkrabyns kvalité
Samverkan & omvärld
Information & IT
GDPR
Miljö
Lex Sarah
Synpunkter / klagomål
Kvalitets- & verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Egenkontroll
Budget

Fastighet
Vem gör vad – Översikt
Policy
Budget
Samverkan
Drift & underhåll
Brandskydd
Säkerhet
Fordon
Avveckling/försäljning

Kök
Vem gör vad – Översikt
Policy
Budget
Samverkan
Miljö
Systematiskt Brandskyddsarbete
Livsmedelshygien
Egenkontroll / Avvikelserapportering
Lunchservering
Fester & Högtider
Uthyrning

Information
LSS & HSL

Röda länkar är under bearbetning och  publiceras efterhand

Regelverk/lagstiftning LSS
Regelverk LSS
Tillsyn och kvalitetskontroll LSS

Stöd och Service, LSS
Vem gör vad – Översikt
Ansökan
Arbetssätt & metoder
Samverkan & samtycke
Gruppbostad
Daglig verksamhet
Dokumentation
Lex Sarah
Avvikelserapportering
Synpunkter
Avslut


Hälso och sjukvård, HSL

Vem gör vad – Översikt
Inskrivning
Samverkan
Delegering
Omvårdnad
Rutin för vårdkontakter
Dokumentation
Avvikelser
Riskanalys/handlingsplaner
Lex Maria
Utskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

Information
Arbetsmiljö & Medarbetare

Röda länkar är under bearbetning och  publiceras efterhand

Regelverk/lagstiftning arbetsmiljö
Regelverk arbetsmiljö
Tillsyn och kvalitetskontroll arbetsmiljö

Arbetsmiljö
Vem gör vad – Översikt
Ansvarsfördelning & Samverkan
Policyer & aktiviteter
Riskbedömningar

Handlingsplaner
Uppföljning
Tillbud/Skada
Åtgärder

Företagshälsovård/Rehabilitering

 

Regelverk/lagstiftning medarbetare
Regelverk medarbetare
Tillsyn och kvalitetskontroll 

Medarbetare
Vem gör vad – Översikt
Avtal & policyer
Anställning
Arbetstid
Ledigheter
Lön & ersättningar

Kompetensutveckling
Arbetsmiljö
Försäkringar
Sjukdom/skada
Upphörande av anställning