Hälso och sjukvård (HSL)
Organisation & processer

Organisation

–  vilka arbetar med HSL, och vem gör vad

 

Processer

– vad är det vi gör, och hur ska vi göra

 

För föreståndare

_________________

2020

Fallrapport 2020, till Järnahälsan från föreståndare
skickas från enhetens sida, föreståndarens länkar

HSL-avvikelse 2020, till Järnahälsan från föreståndare
skickas från enhetens sida, föreståndarens länkar

____________