Individuellt liv och gemenskap i boendet

Bostädernas form och läge underlättar det individuella livet och möjligheten att välja sitt fritidsinnehåll och sitt umgänge.
Gruppbostäder finns i Ytterjärna och i Järna / Mölnbo (Södertälje kommun), och  på Selaön (Strängnäs kommun).
Solåkrabyn har många olika gruppbostäder för att passa olika personers livssituation, önskemål och behov av stöd.

Tillbaka till startsidan