I Trädgården varierar arbetet med årstiderna. Man arbetar med smådjursskötsel och parkarbeten som att klippa gräset och plantera blommor. På våren sås frön för att dra upp plantor, och sedan följer skötsel av planteringar. Biskötsel och att ta hand om honung hör sommar och höst till, och på vintern binds dörrkransar och hanteras ved.

Tanken med trädgårdsverksamheten är att skapa en omväxlande sysselsättning och att skapa en fin och trevlig mötesplats där alla människans sinnen blir tillfredsställda.

Verkstadsansvarig
Christiane Geiger
072 732 3846, 08-551 53626