Föreståndare för daglig verksamhet i Stallarholmen
Karin Broman
070 607 2574, karin.broman@solakrabyn.se