Individuellt liv och gemenskap i daglig verksamhet

Daglig verksamhet hos oss innebär att göra något meningsfullt, något som behövs. Det finns många yrkesområden att vara verksam inom. Behovet kan också vara en social mötesplats med mindre krav. Man kan ha daglig verksamhet inom Solåkrabyn och också bo här eller bo t ex i kommunalt gruppboende. Valmöjligheterna är flera.

Solåkrabyns Dagliga verksamhet  finns i Ytterjärna, i Järna och på Selaön.

Tillbaka till startsidan