Daglig verksamhet i Ytterjärna erbjuder

Trädgården – plantodling, trädgårdskötsel, smådjursskötsel, betonggjutning, diverse hantverk
Vävstugan vävning, tovning, stickning, tygtryck
Snickeriet – träarbete från planka till färdig produkt – för hand och med maskin
Ljusverkstaden – ljustillverkning – värmeljus, blockljus, stöpta ljus
Påtåren –
social mötesplats, för till exempel de äldre 
Gula Villan –
friskvård, återvinning, vävning, origami, målning, tovning
Refrängen –  lugn miljö med vedhantering, odling, samtal, musik
Utegruppen – park- och trädgårdsunderhåll, mat- och varuleveranser

Arbetsdagen kan ge ett stort utbyte av kontakter. Möjlighet finns att delta i målningsterapi och eurytmi, enskilt eller i grupp.

Kontakt
Föreståndare Helena Jakobsson
Samordnare Marie Madsen

Fler bilder från daglig verksamhet i Ytterjärna