Våra kärnvärden – den viktiga grunden

Vår människosyn:

  • Människans spirituella dimension – grunden för vår människosyn
  • Livets röda tråd
  • Individuellt liv i gemenskap

Vår gemenskap:

  • Lyhördhet och respekt för det individuella
  • Det livslånga lärandet
  • Ett skapande liv och arbetets betydelse

Vår miljö:

  • En medvetet utformad miljö

Läs hela texten om kärnvärden här!
Våra kärnvärden har vi gemensamma med Värna.
Här kan du läsa mer om vår miljöpolicy