Bygemenskap

Bytanken, det lilla samhället, öppnar för möten och impulser i vardagens välkända miljö. Genom bytanken utvecklas gemenskap. Årets traditioner och fester förstärker upplevelsen av samhörighet.

Våra kärnvärden beskriver vår människosyn, vårt förhållningssätt och vår syn på miljöns betydelse.

Vi finns i två socialterapeutiska bygemenskaper, i Ytterjärna och på Selaön. Vi är vuxna personer med stöd enligt LSS, medarbetare med familjer, personer i arbetsmarknadsåtgärder och pensionärer.

Tillbaka till startsidan