Miljöpolicy

Vi vill bidra till ett kretsloppsanpassat, giftfritt och hållbart jordbruk genom val av livsmedel. Vi vill få en minskad miljöpåverkan och väljer miljömärkta hushållskemikalier. Vi vill verka för en lägre elanvändning i hushållen och ställer om uppvärmningen till miljömässigt bättre alternativ. Vi vill minska utsläppen från våra transporter. Vi sopsorterar och återanvänder och strävar efter att minska avfallet. Vi är en GMO fri zon.

Tillbaka till våra kärnvärden