Inblick är en tidning som handlar om Solåkrabyn

Redaktionen för Inblick arbetar som en del inom daglig verksamhet. Många inom Solåkrabyn samarbetar när bild och text tar form. Här finns tillfälle att få berätta, både för varandra och för andra, om livet på Solåkrabyn och annat av intresse. Inblick kommer ut med ett sommarnummer och ett vinternummer.

Kontakt: inblick@solakrabyn.se eller
Inblick, Föreningen Solåkrabyn, Solåkrabyn 3, 153 91 Järna