Välkommen till Föreningen Solåkrabyn!Solakrabyn-logo-epostsignatur-100

Föreningen Solåkrabyn bildades av anhöriga och blivande medarbetare 1966. Nu finns vi i två socialterapeutiska bygemenskaper. Det innebär individuellt liv i gemenskap i boende och daglig verksamhet.

Famna

Solåkrabyn är  medlem i FAMNA – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg som återinvesterar vinsten i verksamheten.

Vi är en del av VÄRNASolåkrabyn är en del av Värna, förbundet för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi. Vi har gemensamma kärnvärden.  Solåkrabyn deltar i arbetet med Värna-garantin, kvalitetsutveckling genom kollegiala observationer och professionella samtal.

Läs mer om gemenskap, boende och daglig verksamhet

Bygemenskap

Bytanken, det lilla samhället, öppnar för möten och impulser i vardagens välkända miljö. Genom bytanken utvecklas gemenskap. Årets traditioner och fester förstärker upplevelsen av samhörighet.

Våra kärnvärden beskriver vår människosyn, vårt förhållningssätt och vår syn på miljöns betydelse.

Vi finns i två socialterapeutiska bygemenskaper, i Ytterjärna och på Selaön. Vi är vuxna personer med stöd enligt LSS, medarbetare med familjer, personer i arbetsmarknadsåtgärder och pensionärer.

Läs mer om boende och sysselsättning

Individuellt liv och gemenskap i boendet

Bostädernas form och läge underlättar det individuella livet och möjligheten att välja sitt fritidsinnehåll och sitt umgänge.

Gruppbostäder finns i Ytterjärna och i Järna / Mölnbo (Södertälje kommun), och  på Selaön (Strängnäs kommun).

Solåkrabyn har många olika gruppbostäder för att passa olika personers livssituation, önskemål och behov av stöd.

Läs mer om daglig verksamhet

Individuellt liv och gemenskap i daglig verksamhet

Daglig verksamhet hos oss innebär att göra något meningsfullt, något som behövs. Det finns många yrkesområden att vara verksam inom. Behovet kan också vara en social mötesplats med mindre krav. Man kan ha daglig verksamhet inom Solåkrabyn och också bo här eller bo t ex i kommunalt gruppboende. Valmöjligheterna är flera.

Solåkrabyns Dagliga verksamhet  finns i Ytterjärna, i Järna och på Selaön.