Föreståndare i Daglig verksamhet

Ytterjärna: Helena Jakobsson
08 551 536 21, helena.jakobsson@solakrabyn.se

Järna: Ulla-Britt Kullbom
08 551 536 32, ulla-britt.kullbom@solakrabyn.se

Selaö: Karin Broman
0152 333 723, karin.broman@solakrabyn.se