Selaön

Midgård
Husanvarig Åsa Swärd Eriksson, 0152 333 710
asa.sward@solakrabyn.se
Husansvarig Henrik Lowe, 0152 333 714
henrik.lowe@solakrabyn.se

Nygårda
Föreståndare  Kerstin Skräddars, 0152 333 709
kerstin.skraddars@solakrabyn.se

Solgården
Husansvarig Åsa Swärd Eriksson, 0152 333 710
asa.sward@solakrabyn.se

Tallgården-Bohus
Föreståndare Kerstin Skräddars, 0152 333 709
kerstin.skraddars@solakrabyn.se

Valla Lillgård
Husansvarig Henrik Lowe, 0152 333 714
henrik.lowe@solakrabyn.se

 

Tillbaka till Kontakta gruppbostad