Järna

Altet
Skogsgården
Föreståndare Eva Nilsson, 08 551 536 63
eva.nilsson@solakrabyn.se

Alvarsberg
Föreståndare Katarina Åhman, 08 551 536 64
katarina.ahman@solakrabyn.se
Solhöjden
Föreståndare Kerstin Sjögren, 08 551 536 61
kerstin.sjogren@solakrabyn.se

Talldalen
Husansvarig Liselotte Fasth, 08 551 536 65
liselotte.fasth@solakrabyn.se

Mölnbo

Alphyddan
Hamra
 
Föreståndare Ingela Hollstedt, 08 551 536 60
 ingela.hollstedt@solakrabyn.se

Tillbaka till Kontakta gruppbostad