Daglig verksamhet i Ytterjärna erbjuder

Trädgården – plantodling, vedhantering, trädgårdskötsel, smådjursskötsel, biodling
Vävstugan vävning, tovning, stickning, tygtryck
Snickeriet – träarbete från planka till färdig produkt – för hand och med maskin
Ljusverkstaden – ljustillverkning – värmeljus, blockljus, stöpta ljus
Påtåren –
mötesplats med mindre krav, för till exempel de äldre 
Gula Villan –
friskvård, återvinning, vävning
Refrängen –  lugn miljö med odling, samtal, musik

Arbetsdagen kan ge ett stort utbyte av kontakter. Möjlighet finns att delta i målningsterapi och eurytmi, enskilt eller i grupp.

Kontakt: Föreståndare Helena Jakobsson

Fler bilder från daglig verksamhet i Ytterjärna